Muayene

KALİTE VE GÜVENLİĞİN MUAYENESİ BEKLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERLE UYUMLULUĞU GARANTİ ALTINA ALIR

Muayene, bir ürünün kalite onaylama sürecini önceden tanımlanmış spesifikasyonlara göre ortaya koyar. Bu, ürünlerin üretim öncesinde, esnasında ve sonrasında özenle test edilmesini içerir. Bu detaylı test, tüm yükümlülük ve spesifikasyonların yerine getirildiğini kesinleştirir ve böylece hem alıcı hem de üreticiye yardımcı olur.

Bir muayene programı işletmeye saygınlığını ve marka imajını güçlendirmesinde ve korumasında yardımcı olur. Devamında böyle bir program tedarikçilerin etkinliğini ve ürün kalitesini artırır, çünkü ürün kayıplarının, geri göndermelerin, geri ödemelerin ve geri çağırmaların sayısı minimize edilir. Hem alıcı hem de üretici kalite sisteminin ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesinden kar sağlar. Ama en önemli faktör satış gelirinin garanti altına alınmasıdır,çünkü hata önleme sayesinde artık kayıplara sebebiyet verilmez.

Kaliteli ürünlerin hazır edilmesine yönelik baskı gitgide arttığı için işletmeler hem daha güvenli hem de etkin–ama aynı zamanda daha kısa ürün yaşam döngüsü ve azaltılmış Times-to-Market’a sahip olması gereken- kaliteli ürünler sunma konusunda hassaslaştı. İşletmeler hem kendi süreçlerinin organizasyonunu hem de tedarikçilerininkini dikkatli izlemeli ki müşterilerine lokal, Avrupa ve uluslararası düzlemde hizmet verebilsinler. TÜV InterCert en güncel bilgi ve kaynaklar ile her organizasyon formu için zorunlu bir muayene sağlar. Amaç iç rekabetin, imajın ve gelişim potansiyelinin güçlendirilmesidir.

TÜV InterCert aşağıdaki sekiz makro sektöre denk gelen çok sayıda muayene, termin izleme ve benzer hizmetler sunar:

Elektrik

Enstrümental Denetim

Mekanik

Denetim Süreci

Tarım ve gıda - Helal

Sağlık ve Çevre

Yenilenebilir Enerji