Sağlık ve Çevre muayenesi

  • Sızıntı testleri
  • Emisyon ve imisyon analizleri
  • Gürültü testleri
  • Sivil ve endüstriyel alanda zemin ve su analizleri
  • İş yeri sağlığı ve güvenliği
  • Yasal hükümlere göre sağlık riski ve iş güvenliği analizleri
  • Vb.