İnşaat muayenesi

  • Sivil ve endüstri alanındaki tesis inşalarının gözetimi
  • Vb.