Mühendislik Mekanik

Yıllar süren etkinlikler sonucunda gelen kapsamlı tecrübe TÜV InterCert’e mekanik ve endüstriyel dizayn geliştirmede aktif rol almayı sağlar. Tam doğru planlama çalışmaları ve uygun çözümler için öneriler bize, müşterilerimize her zorluk derecesinde önerilerde bulunmamızı sağlar:

 • Fizibilite çalışmaları
 • Baz ve detay mühendislik
 • Yeni alanların ve/veya mevcut alanlar üzerinde yeni tesislerin kabartma baskısı
 • Endüstriyel ekipmanların konumlandırılması için düzenleme çalışması
 • Piping (borulama) & Instrument (Enstrüman) Diyagramı (P & ID)
 • Aksonometrik projeksiyonlar (eskizler)
 • Destek
 • Birlik sistemleri
 • Özel binaların inşaat çizimleri
 • Yapı elemanları
 • Materyal tedariği
 • Teknik değerlendirme raporları
 • Boru hatlarının stress(gerilim) analizleri
 • Yangınla mücadele donatımları
 • Vb.