Mühendislik Proses

Aşağıdakiler için süreç ve temel çalışmaları:

  • Materyal dengesi
  • Termal denge
  • Süreç spesifikasyonları
  • Süreçle alakalı tüm ekipman ve boru hatları için ön P&I
  • Regülasyon devreleri
  • Güvenlik ve regülasyon ventilleri
  • Hidrokarbonat ve kimyasal komponent karışımlarının kimyasal-fiziksel hesaplanması
  • Veri föyü ve spesifikasyonların oluşturulması
  • Yükleme kaybı hesaplanması ve hat ölçümü (DN ve PM tanımlayıcı)
  • Vb.