Mühendislik İnşaat

 • Sivil ve endüstriyel kullanımda çelik konstrüksiyonlar
 • Aparatlar için temel yapıların geliştirilmesi (Pompa, kompressör, tank, filtre vb.)
 • Sistemler (boru sistemleri)
 • Kurulum alanlarında meteorik su için atık su sistemleri (kaynak alanları ve atıksu sistemleri)
 • Çelik çerçevelerde yangından koruma ve izolasyon ekipmanları
 • Konumlandırma mekanizmaları için depolama havzaları ve çelik çerçeveler (merkezi enerji santrali)
 • Boru döşeme ve teknik kurulumlarda elektrik kabloları
 • Aşındırıcı ürünlerin mühürlenmesi için sistem
 • Endüstriyel-olmayan alanlar için tesis kurulumu
 • A.I. tesisleri için yapı çalışmaları
 • Vb.