Çevre yönetimi

Sürdürülebilirlik ve çevre için artan uluslararası ilgi, çevresel konularla ilgilli şirketlere pazarlarda rekabet avantajı sağlar.

Bir çevre yönetim sistem belgesi, şirketin bilinçli ve böyle bir sorumluluk ile baş etmeye hazır olduğunu gösterir.

Başlıca çevre sertifikasyon programları şunlardır: