Beslenme

Gıda güvenliği hem üretici hem tüketiciyi ilgilendiren global bir konudur. Gıda güvenliği için bir yönetim sistemi güvenli gıda maddeleri için sorumlulukları etkin yönetmeye yarayan bir çerçeve oluşturur. İşletmeler gıda tedarik zinciri boyunca kontrol edilir: hammadde üreticilerinden hayvan yemi ürerticilerine, restoranlardan gıda ticareti yapanlara kadar.

Gıda alanında aşağıdaki standartları belgelendiriyoruz: