İş güvenliği

Girişimciler için kazaları önlemek ve onları korumak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasaya özellikle dikkat etmek gereklidir.

Bu gereklilik, işyerleri, yerel yönetimler ve meslek örgütlerinin denetim kurumları tarafından izlenir.

Güvenliğin sağlanması bir organizasyon içinde en önemli görevlerden biridir.

Iş sağlığı ve güvenliği temel sertifika programları şunlardır: