Enerji tasarruflu veri merkezi işletimi için "Blauer Engel"

Alman Federal Çevre Ajansı'nın çevre sertifikası işareti, enerji-verimli veri merkezi operasyonu değerlendirmektedir. Bu IT bileşenlerinin, iklim kontrolü ve veri merkezi altyapısının verimliliğini artırmak için tüm önlemlerin etkileşimini içerir.

Bu, iki aşamalı bir işlemdir:

1.     Ölçümler, dokümantasyon, kriterlere uyum, raporlama gereksinimleri

2.     Kurma  ve muhtemel yatırım / hedefleri belgelemek

Bu birkaç kılavuzun temelinde yatmaktadır:

 • Veri Merkezi Verimliliği için AB Tüzüğü
 • TU- Berlin´de RZ(karşılaştırma) operasyonda, enerji ve kaynak verimliliği için konsept çalışması
 • BITKOM Kılavuzu "veri merkezlerinin enerji verimliliği"
 • Green Grid Girişimi

Çevre belgelendirme işareti mevcut donanım kaynaklarının verimli kullanımını sağlayan prosedürleri gerektirir. Ayrıca kriterler bir veri merkezinin münferit donanım bileşenlerinin enerji verimliliğini gerektirir (örneğin, sunucu ve iletişim teknolojisi, güç ve klima). Şirketteki enerji izleme ve enerji yönetim sisteminin kuruluşu da kabul edilmektedir.

Standart RAL_UZ 161´in gereklilikleri vardır:

 • Yönetim ve Operasyonlar
 • Bir veri merkezinin mevcut donanım bileşenleri (Örneğin, sunucu ve iletişim teknolojisi)
 • Klima ekipmanı ve metod
 • ICT ürünlerinin temininde çevre kriterleri

Gözetim aşağıdaki hususları içerir:

 • Mevcut durum tespiti
 • Yıllık enerji ve IT yükleme izlemesi
 • Yıllık Verimlilik Raporu: zaman aralığında iyileştirmeler

Hedef: minimum donanım ile enerji verimli performans sağlamayı mümkün kılmaktır.

Sadece kaynak ve enerji verimlilik ölçütleri dahil edilmesi ile sertifikalı ürün veya hizmetler ile, iklim koruma ve kaynakların korunması için bir katkı yapabilirliği temin edilebilir.

Hedef grup: Operatör ve / veya servis sağlayıcı veri merkezleri

Yararları:

 • Mevcut bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı (ICT)
 • Akıllı güç kaynağı
 • ICT seçiminde katı gereksinimler
 • Verimli klima ekipman ve yöntemi
 • Yeni sunucular için yatırım maliyetleri ve değerli hammadde tasarrufu
 • Enerji maliyetlerinin azaltılması
 • Operasyon ve klima için değerli enerji kaynaklarının tasarruf

Önceden başarılı şekilde çevre sertifikası işareti elde etmiş şirketler, çevreyi korumak ve böylece çevre koruma ve enerji geri dönüşünün başarısı için aktif katkı yaparlar.

Daha fazla bilgiyi burada da bulabilirsiniz.