DIN EN 1090 serisi Standartları

Arkaplan

1 Temmuz 2013´ten itibaren, 305/2011 (AB) Yönetmeliği - AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği – yapı malzemeleri pazarlaması için geçerlidir.

Yönetmelik piyasaya sürülmesine (piyasada kullanılabilir hale getirmek) ve yapı malzemelerinin temini (bir yapı malzemesinin dağıtımı için ya da ortak pazarda kullanımı için arz), aynı zamanda CE işaretine yönelik koşulları belirlemektedir.

AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (EU CPR) göre, ürünlerinin EU CPR kapsamında olup olmadığına ve harmonize inşaat ürünlerinin pazarlanma gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığına karar vermek, üreticiler ve ekonomik aktörler kadar üretici olarak kabul edilen ithalatçı veya bayilerin de eşit şartlarda sorumluluklarındandır. Aşağıdaki detaylar, ekonomik aktörlerin sorumluluğunu ve özel durumlarda bireysel hukuki danışmanlığı değiştirmez.

Çelik yapılar ve alüminyum üreticileri için 1 Temmuz 2014´ten itibaren EN 1090-1´e (Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları - Bölüm 1: Taşıyıcı elemanların uygunluk değerlendirme gerekleri) gore CE işareti zorunlu olacaktır. Bu AB içinde yapı ürünlerin piyasaya sürülmesine olanak sağlar.

Standartların özeti 

Bu standartlar serisi çelik yapılar ve alüminyum konstrüksiyon uygulamaları´na değinir.

Şimdiye kadar, üç Bölüm  yayınlanmıştır:

Bölüm 1: Taşıyıcı elemanların uygunluk değerlendirme gerekleri

Ürünlerin hangi özelliklerinin uygun olarak beyan edilmesi gerektiğini ve hangi seçeneklerin kullanılabilir olduğunu tanımlar. Buna ek olarak üretici ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun (CAB) sorumluluklarını açıklar. 

Bölüm 2 - çelik yapılar için teknik gerekler

Bölüm 3: Alüminyum yapılar için teknik gerekler

Burada farklı gereklilikler farklı uygulama sınıflarının bir fonksiyonu olarak tanımlanır. En düşük gereklilikleri olan tasarım sınıfı tasarım sınıfı EXC1 ve en yüksek olanlar ise EXC4´tür. Buna ek olarak, ilgili tasarım sınıfına bağlı olan gereklilikler, örneğin, kaynak denetim personeli..vb listelenir

Hazırlık süreci

Üretici, önceden Başlangıç Tip Testi (ITT) ile  ürünlerini değerlendirmeli ya da Başlangıç Tip Hesaplama (ITC) ve üretim iç kontrol sistemi uygulamalı.

  • Başlangıç tip deneyi (ITT) üretim yeteneklerini değerlendirmek için
  • Başlangıç tip hesaplama (ITC), üreticinin. bileşenin tasarımı tarafından kontrol edilen yapısal özelliklerinin deklare edeceği, yapısal tasarım yeteneklerini değerlendirmek için,
  • Fabrika üretim kontrolü (FPC) sistemi yazılı prosedürler, düzenli denetimler ve testler ve / veya değerlendirmeler ve bileşeni oluşturan ürünler, ekipman, üretim süreci ve imal bileşeninin sonuçların kullanımından oluşmalı.

 

Sertifikasyon

Üretici bir Onaylanmış Kuruluşun (Notified Body) katılımı ile  FPC (Fabrika Üretim Kontrolü) sistemlerini belgelendirmeli. 

Onaylanmış Kuruluş, 305/2011 nolu AB Yönetmeliği gereğince, üreticilerin Performansı Beyanı (DoP) hazırlayarak ürünlerde CE işareti ekleyerek pazarlamalarına olanak veren fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi verir.