MAKİNELER YÖNERGESİ 2006/42/CE

AB yönergesi makineler için –hareketli, değişebilir veya gömme- ve de ayrı ayrı pazara getirilen özel güvenlik yapı parçaları için geçerlidir. Üreticiyi ürünlerine, yönergenin temel sağlık ve güvenlik yükümlülüklerine  uyulduğunu gösteren bir CE-İşareti ve bir uyumluluk bildirimi koymayı şart koşar.

Daha fazla bilgi ya da ücretsiz ve herhangi bir taahhüt olmadan teklif talebiniz için info(at)tuv-intercert(dot)org  adresine e-posta gönderebilir veya ilgili bölümdeki formu doldurabilrsiniz.