Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji kaynakları da rejeneratif enerji olarak da adlandırılır. Bu kendilerini kısa surede yenileyen veya kullanımı kaynağın tükenmesine neden olmayan kaynağın tükenmesine katkıda bulunmayan tanımlanır.

Bunlar sürdürülebilir bir şekilde mevcuttur. Temel olarak bunlar