Rüzgar Enerjisi

İnsanlar binlerce yıldır rüzgar enerjisi kullanır; bir taraftan seyahat için (örneğin yelkenli tekne), diğer taraftan. mekanik işler için (örneğin, değirmenler).

Şu anda birincil enerji talebinin yaklaşık % 1'i rüzgar türbinleri tarafından üretilir.

Almanya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra pazar payı ve rüzgar enerjisi kurulum kapasitesi açısından 3. sıradadır.

Bu büyüyen pazarda rüzgar türbinlerinin sertifikasyonu, uluslararası norm ve şartlara uyum göstermek için ve pazarda konumlandırmayı geliştirmek için önemli bir noktadır.

Biz aşağıdaki alanlarda sertifikasyon hizmetleri sunuyoruz