Elektroteknik

 • Yasal güvence altındaki elektroteknik organizasyonu alanında seminerler
 • Elektroteknik bilgiye sahip
 • Elektronik kalifiye eleman
 • Sorumlu elektronik kalifiye eleman
 • Gerilim altında çalışma
 • Operasyonel uygulamada yasal güvence altındaki organizasyon
 • Uygun kuralların temelleri
 • Fotovoltaik, rüzgar enerjisi ve Elektromobilite gibi gibi özel alanlar
 • Risk değerlendirme alanında ekspert raporları
 • Arabuluculuk
 • Yöneticilere danışmanlık
 • Vb.