Ölçüm

  • Metrololji ve kalibrasyon ölçümleri ile ilgili kurslar
  • Ölçüm ve kalibrasyon belirsizlikleri le ilgili kurslar
  • Aşağıdakilerin kalibrasyonu:

o      Kaliper

o      Mikrometre

o      Manometre

o      Vakummetre

o      Dijital termometre

o      Terazi

o      Cam-Hacim ölçme cihazlar

  • Testte ve ölçümde “Belirsizlik tahmini”