Yönetim

  • Satış ve pazarlama
  • Yönetim organizasyonu – genel ticari ilişkiler
  • İnsan kaynakları
  • Finans ve Muhasebe
  • Sağlık ve güvenlik
  • Kalite
  • Çevre
  • İş güvenliği
  • Yönetim sistemi eğitimi
  • Vb.